Waluta:
PLN
Polityka prywatności

Opublikowano:

1. Dane wprowadzone przez Klienta do e-Sklep są własnością Klienta, który jest ich Administratorem.

2. Wszystkie dane wprowadzone do e-Sklep będą przechowywane przez Inspiracja Puziuk Sp.J. zgodnie 7 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

3. Inspiracja Puziuk Sp.J. zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta do e-Sklep, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie Usług e-Sklep.

4. Wszystkie dane przechowywane przez Inspiracja Puziuk Sp.J. będą chronione od momentu pojawienia się ich w eSklep zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Inspiracja Puziuk Sp.J.).

5. Inspiracja Puziuk Sp.J. zobowiązuje się filtrować dane za pomocą „ścian ogniowych” (firewall) w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

6. Dane Klienta będą przechowywane przez Inspiracja Puziuk Sp.J. na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa danych w cyklu 24 godzinnym na niezależny nośnik, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą. Inspiracja Puziuk Sp.J. zobowiązuje się do zachowywania kopii bezpieczeństwa danych z ostatnich 7 dni.

7. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług e-Sklep Klient w terminie 5 dni od jej rozwiązania jest zobowiązany do wykonania kopii bezpieczeństwa swojej bazy danych.

8. Po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy o świadczenie Usług e-Sklep, dane wprowadzane przez Klienta są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania.

9. Inspiracja Puziuk Sp.J. nie jest zobowiązany do przekazywania Klientowi danych, o których mowa w ust. 6, jeżeli Klient pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia należnego zgodnie z umową o świadczenie e-Sklep.

10. Klient korzystając z Usługi e-Sklep wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych technicznych i ich wykorzystywanie przez Inspiracja Puziuk Sp.J., w tym m.in. danych technicznych urządzenia Klienta.

11. W celu umożliwienia realizacji świadczenia Umowy na świadczenie Usługi Inspiracja Puziuk Sp.J. e-Sklep niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, a tym samym zawarcie między Klientem, a Inspiracja Puziuk Sp.J. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia danych zostanie zawarta w formie elektronicznej.

13. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO Inspiracja Puziuk Sp.J. informuje, iż:

· Administratorem danych osobowych Klienta jest Inspiracja Puziuk Sp.J. Ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz. Nip: 541 10 01 838.

· Inspiracja Puziuk Sp.J. pozyskała dane w następującym zakresie: imiona i nazwiska, PESEL, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu.

· Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług e-Sklep na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO

 · Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia Usługi e-Sklep oraz zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.

· Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.